Samenwerking Stichting Guruz

De behoefte aan technisch vakpersoneel zal de komende jaren alleen maar groter worden. Daarom dragen wij Stichting Guruz een warm hart toe.

Missie Guruz
De missie van Guruz heeft namelijk raakvlakken met die van ons. Guruz wil de brug slaan tussen MBO’ers en het bedrijfsleven, oftewel ons vakpersoneel van de toekomst en onze klanten. Daarom zijn wij meer dan trots om founding partner te zijn van Guruz!

Bekijk de video hiernaast waarin wij onze samenwerking toelichten. 

Gepubliceerd op 14 juni 2023