Geen vage termen meer in concurrentiebeding

28 oktober 2015

Per 1 januari 2015 is bepaald dat een concurrentiebeding niet zonder reden mag worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd. De werkgever moet aangeven dat het concurrentiebeding opgenomen wordt wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet goed gemotiveerd uiteen worden gezet. Voor 1 januari 2015 konden bedrijven zonder motivatie een concurrentiebeding vastleggen in een contract voor bepaalde tijd.

In een recente rechtszaak had een werkgever een concurrentiebeding opgenomen, waarin het bedrijfsbelang werd gemotiveerd. Bij indiensttreding zou de werknemer veel kennis verwerven en de organisatie maakte deel uit van een concurrentiegevoelige branche.

Volgens de Rechtbank Amsterdam was het bedrijfsbelang in het concurrentiebeding onvoldoende gemotiveerd. De omschrijvingen waren te vaag. Termen als 'opgebouwd netwerk' en 'marktgebied' waren volgens de rechter niet concreet genoeg. De werkgever had moeten aangeven welke specifieke kennis of vertrouwelijke bedrijfsinformatie de werknemer zou verwerven die beschermd moest worden door het concurrentiebeding.

De rechter gaf ook aan dat de belangenafweging doorslaggevend is. Het opnemen van een concrete motivatie in het concurrentiebeding is nog geen garantie voor een werkgever. De werknemer mag niet onredelijk worden benadeeld in zijn wens om een andere baan. In deze zaak was dat volgens de rechter wel het geval. Het concurrentiebeding werd ongeldig verklaard.

De ontwikkelingen omtrent het concurrentiebeding zorgen niet voor volledige helderheid. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp kunt u altijd terecht bij DIT.

Bron