Inleners opgelet! Leen personeel in bij gecertificeerde bureaus.

29 september 2015

De avv-loze periode is sinds 17 september jongstleden aangebroken. Uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de werkgeversorganisaties ABU of NBBU vallen nu niet meer onder een cao. Deze 'ongebonden' uitzendbureaus bepalen zelf onder welke voorwaarden de uitzendkracht werkt.

Voor u als inlener is het in uw eigen belang om personeel in te lenen bij een bureau dat aangesloten is bij de ABU of NBBU. Door de inlenersaansprakelijkheidsregeling binnen de Was kunt u aansprakelijk worden gesteld voor zaken die u heeft toevertrouwd aan het uitzendbureau, maar niet correct worden uitgevoerd. De kans dat dit gebeurt bij een uitzendbureau dat niet aangesloten is bij de ABU of NBBU is vele malen groter dan bij bureaus die wel zijn gecertificeerd.

DIT Personeel is gecertificeerd en gebonden aan de cao voor uitzendkrachten. Bij ons hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Wij werken volgens de regels.

Wat is avv?
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan namens cao-partijen een cao algemeen verbindend verklaren (avv). Ondernemingen die onder de werkingssfeer vallen van de betreffende cao zijn dan verplicht deze toe te passen. De werkingssfeer is een bepaling in de cao, waarin omschreven staat voor welke ondernemingen de cao gemaakt is. De avv is altijd tijdelijk en kan alleen door de minister verlengd worden. De cao van de ABU is al meerdere malen algemeen verbindend verklaard.