Wet aanpak schijnconstructies aangenomen

05 maart 2015

Een wetsvoorstel dat woensdag 4 maart is aangenomen in de Tweede kamer. En wij delen dit nieuws graag met u. Een goede ontwikkeling wat ons betreft.

Want wie is er bij gebaat dat uitzendbureaus schijnconstructies mogen doorvoeren om zo de prijs van de werknemer laag te houden? Niet de uitzendmarkt. Niet de uitzendkracht. En uiteindelijk ook niet de opdrachtgever die de medewerker in dienst krijgt. Dus vinden wij het terecht dat bureaus die zich hieraan schuldig maken, ook aangepakt kunnen worden.

De Wet Aanpak Schijnconstructies moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen. Wat leidt tot onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie.

De invulling van de wet zal nog volgen maar wij vinden het aangenomen wetsvoorstel een goede eerste stap.