DIT Personeel mag BSN verstrekken aan opdrachtgever

07 maart 2017

De regelgeving rond het BSN (Burgerservicenummer) is verbeterd. Belangrijkste efficiencywinst: uitzendondernemingen als DIT Personeel mogen het BSN van vakkrachten nu rechtstreeks aan opdrachtgevers verstrekken.

Op 1 januari 2017 is er een  wijziging doorgevoerde in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. Eerder moesten opdrachtgevers het BSN zelf bij ingeleende vakkrachten opvragen. Het BSN is nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring of matiging van de inlenersaansprakelijkheid.

Voor al onze opdrachtgevers geldt nu dat wij het BSN op uw verzoek aan u verstrekken zodra één van onze vakkrachten bij u aan de slag gaat. Overige onderdelen van de Wet bescherming persoonsgegevens blijven van kracht. Met als belangrijkste punten:

  • Flexwerkers moeten zich op de arbeidslocatie kunnen legitimeren
  • Opdrachtgevers mogen geen kopie maken van het ID bewijs van de vakkracht
  • DIT Personeel mag geen kopieën van het ID aan opdrachtgevers beschikbaar stellen

Lees meer over de gewijzigde regelgeving rond BSN.