Nieuwe Wet ZZP

15 januari 2016

Per 1 april 2016 zal de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) van kracht worden als de Eerste kamer hiermee instemt. Deze wet moet de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaan vervangen met als doel het tegengaan van schijnzelfstandigheid onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bedrijven maken zich op het moment zorgen over de vervanging van de VAR, omdat het de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer erg risicovol maakt.

Inperken van risico’s
Bedrijven zijn hard bezig met het inperken van de risico’s die zij lopen als de nieuwe wet van kracht wordt. Zo zijn er bedrijven die aan hun freelancers vragen om zich aan te sluiten bij bemiddelings- of payrollorganisaties. De opdrachtgever hoopt dat hij achteraf geen loonheffing hoeft te betalen of dat de zzp’er via de rechter een dienstverband als werknemer afdwingt. Echter waarschuwen belangenorganisaties en fiscaaldeskundigen dat zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie staat als er geen rechtstreekse overeenkomst is aangegaan.

Bemiddelaars en payrollbedrijven kunnen ook aangemerkt worden als werkgever. Als zij verplichtingen als afdracht van loonbelasting en sociale lasten niet kunnen nakomen, dan moet de opdrachtgever dit alsnog betalen.

Hoe oordeelt de fiscus?
Om te beoordelen of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid gaat de Belastingdienst werken met modelovereenkomsten. In het modelovereenkomst van de bouw staat bijvoorbeeld dat een zelfstandige bouwvakker met eigen materiaal en gereedschap moet werken. Maar wat als hij iets leent van zijn opdrachtgever? Bij controle kan de fiscus oordelen dat in feite sprake is van een dienstverband. De opdrachtgever draait dan alsnog op voor loonbelasting en sociale premies en de zzp’er verliest zijn fiscale voordelen.

Er zijn nog vele voorbeelden te noemen die ervoor zorgen dat opdrachtgevers onzekerheden ervaren bij de wetswijziging. Deskundigen merken dat bedrijven terughoudender worden bij het aangaan van een arbeidsrelatie met zzp’ers. Dit is te wijten aan de mindere mate van zekerheid die de nieuwe wet biedt ten opzichte van de VAR.

Ook DIT is aan het onderzoeken wat de wetswijziging voor gevolgen zal hebben. U kunt bij ons altijd terecht voor eerlijk advies!