Opleiding en begeleiden bij DIT

Met DIT Vakopleidingen zorgt DIT voor onze eigen kweekvijver met toekomstige vakmensen. Samen met onze praktijkbegeleiders begeleiden we al ruim 15 jaar medewerkers van DIT op een verantwoorde manier naar zijn of haar BBL diploma. DIT heeft hiervoor de juiste mensen – de praktijkbegeleiders - in dienst, investeert in tijd en geld om de medewerkers verder te ontwikkelen en neemt hierbij de verantwoording om nieuwe mensen op te leiden voor de technische arbeidsmarkt. Zo kunnen we garanderen dat gemotiveerde en goed opgeleide vakmensen bijdragen aan uw projecten, met oog voor kwaliteit en veiligheid.

Juiste aandacht en begeleiding

De praktijkbegeleiders van DIT Vakopleidingen begeleiden en adviseren de leerlingen in de verschillende vakgebieden. Daarnaast bewaken en borgen zij in het leerlingvolgsysteem SPIS de voortgang van de opleiding van de leerling. Dit doen zij onder andere door middel van bezoeken op de werkplek van de leerling, studievoortganggesprekken met de leerling op de vestiging, voortgangs-gesprekken met het ROC en praktijkscholing en voortgangsgesprekken met de opdrachtgever. Tevens biedt de praktijkbegeleider de leerlingen huiswerkbegeleiding aan. Zo proberen we het beste uit onze medewerkers te halen en ze zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma of certificaat. 

Niet voor niks hebben we in 2013/2014 de STOOF Leerwerkprijs gewonnen. 

Investeren in medewerkers

Van uitkering naar uitdaging

Meer weten hierover?

Robby Maas      

 Robby Maas

 Manager Praktijkbegeleider

Bel me  06-20 03 73 64
LinkedIn  Connect met Robby op LinkedIn
e-mail  r.maas@ditvakopleidingen.nl
   
small-Logo-LWP-Winnaar-STOO.png