De maatregelen van de WAB

De WAB kent een zestal maatregelen. Hieronder de zes wijzigingen kort toegelicht:  

ww premie WW-PREMIE

Verschil vast/flex
De werkgever betaalt een lage WW-premie bij een vast contract en een hoge WW-premie bij een tijdelijk contract.

transitievergoedingTRANSITIEVERGOEDING

Vanaf 1e werkdag
Werknemers hebben vanaf de 1e werkdag recht op de transitievergoeding. De opbouw wordt voor iedereen gelijk: 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De hogere transitievergoeding bij dienstverbanden langer dan 10 jaar is afgeschaft. 

oproepovereenkomst OPROEPKRACHTEN

Meer zekerheid
Werknemers met een oproepovereenkomst moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet de werkgever de werknemer een aanbod doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid van de voorafgaande 12 maanden.

calculator[4269] PAYROLL

Gelijke rechten
Payroll medewerkers hebben dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is: max 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. Uitzondering op de arbeidsvoorwaarden is de pensioenregeling, dat wordt met 1 jaar uitgesteld. 

ketenregelingKETENBEPALING

Van 2 naar 3 jaar
De maximale periode van opeenvolgende contracten is verruimd van 2 naar 3 jaar, voordat de tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking van 6 maanden in de ketenregeling is ongewijzigd.

ontslaggrondenONTSLAGGRONDEN

Cumulatiegrond
Aan de huidige lijst met ontslaggronden is een cumulatiegrond toegevoegd. Dit houdt in dat ook een combinatie van omstandigheden bij elkaar opgeteld kan leiden tot ontslag.

De WAB

De WAB heeft in 2020 de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 vervangen. Het doel van de WAB is tweeledig:

  • Een andere balans tussen vast en flexibel werk.
  • Werkgevers stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden en flexibel werk anders te reguleren.