De Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) trad 1 januari 2020 in werking. Deze wet bracht de nodige organisatorische en financiële implicaties met zich mee. Voor alle organisaties in Nederland. De wijzigingen en impact daarvan op de bedrijfsvoering zijn hieronder samengevat.

Samenwerkingsvormen binnen organisaties
Binnen een organisatie zijn er vaak verschillende soorten flex: interne flex en externe flex.

Figuur interne en externe flex
WAB: implicaties voor interne flex

 • Flex is duurder door een hogere WW-premie.
  Dat geldt dus ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd en oproepkrachten.
 • Een payrollkracht heeft dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als eigen medewerkers in een
  vergelijkbare functie. Daardoor is payroll duurder en minder flexibel.
 • De transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag.
  Deze vergoeding moet dus altijd uitbetaald worden wanneer een medewerker onvrijwillig vertrekt.
 • De administratieve is verhoogt door nieuwe regels en een strenge informatieplicht
  naar de werknemer. Dit speelt vooral bij (oproep)overeenkomsten.
 • Deze verhoging van de administratieve last vergroot de kans op fouten.
  Juiste kennis van wet- en regelgeving is daarom van belang.

WAB: implicaties voor inlenen van externe flex

 • Medewerkers met een flexibele overeenkomst hebben meer zekerheid.
  Met name door de omvang van de arbeidsduur.
 • Medewerkers met een flexibele overeenkomst zijn duurder.
  Omdat ze vanaf de eerste dag recht hebben op transitievergoeding en een hogere WW-premie.
 • Het administratieve proces is uitgebreider.
  Wij als leverancier van externe flex hebben meer informatie nodig van de inlener.

Ontdek de voordelen van externe flex

Met de komst van de WAB is werken met de interne flexibele schil complexer geworden. In ons drieluik vatten we voor de komst van de wet de implicaties voor interne en externe flex van de maatregelen samen. Benieuwd de voordelen van externe flex bij DIT en Larex? Download het drieluik om te zien wat wij voor organisaties kunnen betekenen na de komst van de WAB.

Downloaden WAB drieluik

De WAB

De WAB heeft in 2020 de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015 vervangen. Het doel van de WAB is tweeledig:

 • Een andere balans tussen vast en flexibel werk.
 • Werkgevers stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden en flexibel werk anders te reguleren.

Maatregelen van de WAB

De WAB bestaat uit een zestal maatregelen. 

 • WW-premie
 • Transitievergoeding
 • Oproepkrachten
 • Payroll
 • Ketenbepaling
 • Ontslaggronden

Bekijk de WAB maatregelen.

Let op: de overheid ziet "eigen personeel" als flex

Uitzenden en detacheren zijn de bekendste vormen van flexibele arbeid. Volgens de overheid vallen meerdere flexibele arbeidsvormen onder de definitie ‘flex’, zoals bijvoorbeeld alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Dus alle bedrijven die werken met overeenkomsten voor bepaalde tijd, hebben te maken met de WAB.

Harmonisatie cao's NBBU en ABU

DIT is aangesloten bij de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Die had zijn eigen cao voor flexpersoneel. Sinds september 2019 werkt de NBBU samen met de ABU (Algemene Bond Uitzendbedrijven). Resultaat: één uitzend-cao. Goed nieuws, want zo staat de vakman van DIT van nóg sterker. En deze gunstige ontwikkeling leverde ze een aardig cadeautje op. Per 2020 hebben ze recht op een extra vakantiedag en verhoging van het vakantiegeld.