De WAB komt eraan

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) komt eraan. Op 1 januari 2020 gaat de wet voor het grootste deel van kracht. Deze wet zorgt voor de nodige organisatorische en financiële implicaties. Deze implicaties gelden voor alle organisaties in Nederland. Om wat voor wijzigingen gaat het en wat is de impact op de bedrijfsvoering? Wij vatten het samen.

Samenwerkingsvormen binnen organisaties
Binnen een organisatie zijn er vaak verschillende soorten flex: interne flex en externe flex.

Figuur interne en externe flex

WAB: implicaties voor interne flex
De WAB brengt voor interne flex allerlei implicaties met zich mee. Verstandig om daar rekening mee te houden in de bedrijfsvoering:

 • Flex wordt duurder door een hogere WW-premie.
  Dat geldt dus ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd en oproepkrachten.
 • Een payrollkracht krijgt dezelfde rechten en arbeidsvoorwaarden als eigen medewerkers in een
  vergelijkbare functie. Daardoor wordt payroll duurder en neemt de flexibiliteit af.
 • De transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag.
  Deze vergoeding moet dus altijd uitbetaald worden wanneer een medewerker onvrijwillig vertrekt.
 • De administratieve last gaat omhoog door allerlei nieuwe regels en een strenge informatieplicht
  naar de werknemer. Dit speelt vooral bij (oproep)overeenkomsten.
 • Door de verhoging van de administratieve last neemt de kans op fouten toe.
  Hierdoor wordt ook het belang van de juiste kennis van wet- en regelgeving groter.

WAB: implicaties voor inlenen van externe flex
Met de komst van de WAB verandert er ook veel voor leveranciers van externe flex:

 • Medewerkers met een flexibele overeenkomst krijgen meer zekerheid.
  Dit geldt vooral voor de omvang van de arbeidsduur.
 • Medewerkers met een flexibele overeenkomst worden duurder.
  Doordat ze vanaf de eerste dag recht hebben op de transitievergoeding en de WW-premie stijgt.
 • Het administratieve proces wordt uitgebreider.
  Wij als leverancier van externe flex gaan meer informatie opvragen.

De WAB

De WAB vervangt de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015. Het doel van de nieuwe wet is tweeledig:

 • Een andere balans tussen vast en flexibel werk.
 • Werkgevers stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden en flexibel werk anders te reguleren.

Maatregelen van de WAB

De WAB bestaat uit een zestal maatregelen. 

 • WW-premie
 • Transitievergoeding
 • Oproepkrachten
 • Payroll
 • Ketenbepaling
 • Ontslaggronden

Bekijk de WAB maatregelen.

Let op: de overheid ziet "eigen personeel" als flex

Uitzenden en detacheren zijn de bekendste vormen van flexibele arbeid. Volgens de overheid vallen meerdere flexibele arbeidsvormen onder de definitie ‘flex’, zoals bijvoorbeeld alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Dus alle bedrijven die werken met overeenkomsten voor bepaalde tijd, worden geraakt door de WAB.

DIT informeerde tijdens de WAB kennissessies.

DIT Holding organiseerde meerdere kennissessies om de nieuwe wetgeving te verhelderen voor alle betrokkenen in de Techniek, Bouw, Metaal en Schildersbranche. Dit deden we in de vorm van compacte en praktische ontbijtsessies.