Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

DIT verwerkt de gegevens van sollicitanten op een correcte manier volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In het kader van deze wetgeving mag DIT het BSN, de nationaliteit en een eventuele pasfoto niet vastleggen in de eigen administratie.

Om deze reden vragen wij aan alle sollicitanten om deze gegevens niet op te nemen in het CV.