DIT frisse start.jpg

Actievoorwaarden:

 • De winactie wordt uitgeschreven door DIT Holding gevestigd te Waardenburg. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 • Deelname staat vrij voor iedereen, werkzaam of niet bij DIT Personeel.
 • De uitslag van de actie ‘Deel jouw tip om topfit te blijven' maken we bekend in week 16 van 2018 (16 april - 22 april 2018).
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden in week 16 van 2018 persoonlijk geïnformeerd via een e-mail.
 • DIT Holding kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Interne medewerkers van DIT Holding zijn uitgesloten van deelname.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door DIT Holding voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door DIT Holding.
 • Indien het aantal aanmeldingen gering is staat DIT Holding het vrij een vervangende prijs weg te geven.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met DIT Holding, via: 088 – 49 49 500 of per e-mail via: info@ditpersoneel.nl