Veiligheid begint bij jou!

Loop jij in je werk wel eens tegen een situatie aan, die de veiligheid van jou of je collega’s in gevaar brengt? Haal je dan je schouders op of onderneem je actie? Het laatste, hopen we. Want veilige werkomstandigheden beginnen bij jou.

Aantal ongevallen neemt toe
Het zal je maar gebeuren. Weken uit de roulatie door een arbeidsongeval. Of erger. Een natuurlijke reflex is: mij overkomt dat niet. Maar het kan iedereen gebeuren. Volgens de Inspectie SZW – de Arbeidsinspectie – neemt het aantal werkongelukken toe. In 2016 waren er 70 dodelijke ongevallen te betreuren! Stel je voor: 70 gezinnen waar een van de kostwinners ’s avonds niet thuiskomt.

Samen sterk voor veilig werk
Bij DIT Personeel staat veiligheid altijd op 1. Dat ligt vast in onze vakgaranties. We sturen je alleen naar een klus als we weten dat het betreffende bedrijf zich hard maakt voor veilige werkomstandigheden. Zijn er speciale instructies in het spel, dan krijg je die op tijd.

Voorkomen is altijd beter…
We steken veel energie in voorlichting. We leggen de nadruk op preventieve maatregelen en garanderen dat je altijd deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) hebt. Minstens zo belangrijk is dat jij je persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. Vandaar de volgende tips.

7 tips om bij te dragen aan veilige werkomstandigheden:

  1. Luister altijd naar de veiligheidsinstructies en volg ze op
  2. Maak op de juiste manier gebruik van je gereedschap en andere middelen
  3. Draag waar het werk dat vereist altijd je PBM’s
  4. Laat je tijdens risicovol werk niet door wat of wie dan ook afleiden
  5. Laat nooit iets slingeren
  6. Spreek collega’s aan op onveilig en onverantwoord gedrag
  7. Zie je iets wat niet klopt? Meld dat direct bij je leidinggevende

Tot slot
Risico’s in het werk zijn nooit voor honderd procent uit te sluiten. Maar door ons samen bewust te zijn van die risico’s, kunnen we veel ongevallen voorkomen. Zodat je fijn en veilig werkt en elke avond weer met een goed gevoel thuiskomt. 

Lees ook: Wees bij de hand! Draag altijd de juiste veiligheidshandschoenen