Referentie Deltion College:

wim groot deltion collega

‘DIT Vakopleidingen toont serieuze betrokkenheid bij leerlingen’

Wie: Wim Kers
Wat: Leraar Deltion College
Waar:Zwolle

“Ik zal eerlijk zijn. Aanvankelijk dacht ik: bij DIT Vakopleidingen zullen ze ook wel gemakkelijk omgaan met leerling-vakmensen. Dat zie ik namelijk bij veel uitzendbureaus gebeuren. Maar DIT heeft me verrast. Daar zijn ze serieus betrokken bij de leerlingen die ze in dienst nemen. Hun praktijkbegeleiders spannen zich op weg naar het diploma tot het uiterste in.”

“De contacten met DIT Vakopleidingen zijn goed, de lijnen zijn kort, de interesse in wat we hier op school doen is gemeend. We delen een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat Nederland op termijn weer over voldoende, goed opgeleid vakpersoneel komt te beschikken. Iedereen weet dat we wat dat betreft samen een inhaalslag moeten maken. Voor de crisis was er geen tijd om mensen op te leiden; tijdens de crisis was er geen geld. Dat lijkt zich nu te wreken.”

“Wel zie ik dat techniek weer volop in zwang raakt. De belangstelling voor onze informatieavonden neemt toe en we zien een enorme stijging van het aantal nieuwe studenten ten opzichte van 2016.  Maar om de kloof echt te dichten, zal er nog heel wat moeten gebeuren en is intensieve samenwerking tussen het onderwijsveld en bedrijfsleven noodzakelijk.”

            ‘Persoonlijke aandacht met respect voor privacy’

“Onze samenwerking met DIT Vakopleidingen vind ik een goed voorbeeld van hoe het kan. We wisselen opleidingsadviezen uit en bespreken opleidingsroutes. Samen voeren we BBL-trajecten uit voor zowel instromers als voor volwassenen die van vak switchen of na jaren werkervaring toch dat ene diploma willen halen. Het zijn sterk verschillende groepen die een eigen, specifieke aanpak verlangen. Dat vullen we in gezamenlijk overleg adequaat en flexibel in. Dreigt een leerling vast te lopen, dan is er overleg over mogelijke oplossingen, maar altijd met strikte inachtneming van de privacy van de betreffende leerling. Ook daar gaat DIT Vakopleidingen zorgvuldig mee om.”

            ‘Naar wat ik waarneem, is DIT een zeer sociaal bedrijf’.

“We zien zeer verschillende leerlingen komen, van alle leeftijden. Dat maakt mijn werk als docent afwisselend en uitdagend. Ik ben nog iedere keer trots als ik een diploma mag uitreiken en weet dat we als onderwijsinstelling iets hebben bijgedragen aan de toekomst van mensen. Want dáár draait het om. En dan is het een verademing om te zien dat DIT Vakopleidingen die missie even serieus neemt als wij dat doen. Ze vinden altijd een handvat om talent binnenboord te houden. Naar wat ik kan waarnemen, is DIT een zeer sociaal bedrijf.”

‘Techniek lijkt weer in zwang, maar het gaat nog jaren duren voor we de achterstand hebben ingehaald’

Het Deltion College, het ROC van Zwolle en omgeving, heet jaarlijks 15.000 studenten welkom voor mbo-opleidingen waarin de nadruk ligt op doen. Het college werkt nauw samen met werkgevers voor de vormgeving en uitvoering van BOL en BBL-trajecten. Wim Kers (59) is sinds dertig jaar als Docent Elektrotechniek aan het Delton College en zijn voorgangers verbonden . Hij zegt: “De druk is enorm, maar ik geniet nog elke dag van mijn vak.”

Vragen over DIT Vakopleidingen?

Robby Maas      

 Robby Maas

 Manager DIT Vakopleidingen

Bel me  06-20 03 73 64
e-mail  r.maas@ditvakopleidingen.nl