Uitgelicht: TNO

"De werknemer als vertrekpunt"

DIT is een uitzendbureau dat door haar filosofie denkt vanuit de werknemer. Ze zien niet alleen de opdrachtgever, maar ook de flexkracht als klant. Op verschillende manieren investeert DIT in de opleiding van flexkrachten, waaronder Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten met eigen praktijkopleiders. Twee jaar geleden won ze de leerwerkprijs van De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Je moet zelf werkgever zijn, is de stelling van DIT: meerwaarde creëren op de arbeidsmarkt en zorgen voor arbeidscontinuïteit.

"Welke contractvorm je ook gebruikt, zorg er voor dat mensen zich kunnen ontwikkelen"
ROBBY MAAS MANAGER DIT VAKOPLEIDINGEN
Gedraag je als goed werkgever
"Om iets toe te kunnen voegen aan iemands carrière, moet je je gedragen als werkgever en investeren in je mensen, zodat zij meer waard worden op de arbeidsmarkt", zegt René van Beek,commercieel directeur.

René is zelf 20 jaar in dienst bij DIT en kreeg de kans om te ondernemen in loondienst door DIT Bouw op te starten. DIT heeft ongeveer 50% van haar flexkrachten in loondienst. De contractvorm zegt echter niets over het commitment dat zij met iemand aan willen gaan. Iedereen die dat wil, krijgt de kans zich te ontwikkelen. Dat kan met certificaten, maar ook met werkervaring. Er bewegen ook mensen intersectoraal, bijvoorbeeld van techniek naar metaal. En voor mensen die zich willen doorontwikkelen naar een kaderfunctie is DIT Engineering opgericht om hen nog beter te kunnen begeleiden. Als werknemer, al dan niet flexibel, kun je op deze manier zorgen dat je toegevoegde waarde blijft houden in iedere stap van je carrière. Multifunctionele inzetbaarheid, opleidingsniveau, dat bepaalt allemaal iemands waarde. De inlenende partij heeft vaak geen interesse in de ontwikkeling van flexkrachten. Daarom gelooft DIT dat ze zich als uitzendbureau zelf als werkgever moeten gedragen voor iedereen die voor en via hen werkt.

"Verschillende werkzaamheden en werkwijzen, daar leer je veel van. Als je gaat solliciteren is dat een voordeel"
DENNIS VAN BAARLE UITZENDKRACHT
Boeien en binden
De flexkracht is het centrale vertrekpunt. In plaats van iemand te zoeken die past bij een klus (die daarna dus weer kan vertrekken), zoekt DIT juist naar een persoon die past bij DIT en zorgt er vervolgens voor dat er voor die persoon steeds werk gevonden wordt. Hierin past ook dat je een band opbouwt met je mensen, bijvoorbeeld door projectbezoeken, een geboortekaartje of bosje bloemen op je verjaardag. Ook een personeelsvereniging, een personeelsblad, een kerstpakket en een vrijdagmiddagborrel zorgen voor betrokkenheid. Dit jaar zijn er verkiezingen voor de OR die opnieuw wordt ingericht en één keer in de drie jaar is er een Medewerkerstevredendheids-onderzoek. Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats. Net als bij een 'gewone' werkgever. Als iemand behoefte heeft aan opleiding/ontwikkeling wordt daar direct werk van gemaakt via de aparte afdeling DIT Vakopleidingen. Boeien en binden creëert een vliegwiel, omdat het ook leidt tot klantenbinding. Betrokken medewerkers kun je langer behouden voor de organisatie. Je ziet de betrokkenheid terug in een lager ziekteverzuim, loyaliteit en de bereidheid meer te geven. Ook komt het kennisniveau op een hoger vlak. DIT betekent hogere kwaliteit van het werk en daardoor een hogere klanttevredenheid. En uiteraard kun je voor een betere man ook een betere prijs vragen.

Opleidingen
Er zijn mensen die speciaal solliciteren bij DIT vanwege de opleidingen, aldus Robby Maas, manager DIT Vakopleidingen. Ook sturen ROC's regelmatig leerlingen die aan een BBL-traject willen beginnen, omdat zij zien dat DIT goede praktijkbegeleiding aan de leerlingen geeft. Het succes schuilt vooral in de persoonlijke aanpak en aandacht van de vier praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleider bezoekt de leerling op de projecten, ondersteunt waar nodig met de studie, houdt contact met de school en ziet erop toe dat de leerling de werkzaamheden doet die passen bij zijn opleiding. Als een leerling andere werkzaamheden nodig heeft, gaat de praktijkbegeleider in gesprek met de teamleider. Opleiden in een BBL-traject en commercie kan wel eens botsen, omdat er andere belangen voorop staan. Daarom is het zo belangrijk dat opleiden vertegenwoordigd wordt door een aparte afdeling. Robby staat op hetzelfde niveau als de accountmanagers en kan daarmee echt voor 'leerlingen' in de bres springen als dat nodig mocht zijn.

Wat zeggen de medewerkers?
Dennis van Baarle werkt 3,5 jaar bij DIT als uitzendkracht. Hij begon als leerling en heeft nu een nul-urencontract voor bepaalde tijd. Hij werkt standaard 40 uur, maar had in die periode drie keer geen werk. Die onzekerheid vindt Dennis vervelend. Hij zou het liefst een vast contract hebben bij een 'gewoon bedrijf'. Maar als hij moet kiezen tussen een vast contract bij DIT of een jaarcontract bij een 'gewoon bedrijf', dan kiest hij toch voor DIT. Werken voor een uitzendbureau heeft voor- en nadelen, vindt Dennis. Steeds weer andere projecten, andere collega's en opnieuw handjes schudden kan vermoeiend zijn. Maar je ziet wel heel veel. Verschillende werkzaamheden en werkwijzen, daar leer je veel van. Als je gaat solliciteren is dat een voordeel, want bedrijven willen iemand met brede ervaring. Dennis is als BBL'er bij DIT binnengekomen en heeft inmiddels zijn mbo afgerond. Hij vond het prettig dat DIT een eigen praktijkbegeleider heeft. "Die komt naar jou toe op de projecten en helpt je als dat nodig is, bijvoorbeeld als je niet op een klus zit die past bij je opleiding, gaat hij in gesprek met de teamleider".

Ed Breinburg kent DIT vanuit zijn vorige bedrijf (als inlener) en toen dat bedrijf een jaar geleden failliet ging, nam hij direct contact op met DIT. Ed is 60+ en vertelt dat hij absoluut niet thuis wilde gaan zitten en heel blij was dat hij direct bij DIT aan de slag kon. Hij heeft een stapje terug moeten doen in verantwoordelijkheden;

dat is enerzijds jammer, maar anderzijds geeft dat ook rust. Ed geeft aan dat je echt flexibel moet zijn, omdat je steeds met andere klanten, andere mensen en andere regels te maken hebt. DIT maakt het werk juist afwisselend en geeft je de mogelijkheid je te ontwikkelen. Als je goed werk levert, vragen klanten je terug. Zo creëer je dus je eigen werk. Wat DIT voor Ed bijzonder maakt, is het familiegevoel. Er is veel contact en er wordt naar je geluisterd als je iets nodig hebt.

10 voorbeelden uit de praktijk 'Gebalanceerde flexibiliteit'

Vragen over DIT Vakopleidingen?

Robby Maas      

 Robby Maas

 Manager DIT Vakopleidingen

Bel me  06-20 03 73 64
e-mail  r.maas@ditvakopleidingen.nl

De bron van dit artikel:

TNO ifl zwart.jpg