Certificaten

DIT Personeel garandeert kwaliteit en zekerheid met de juiste certificaten. Wij zijn gecertificeerd voor NEN 4400-1, ISO-9001:2008, VCU 2011/05 en zijn aangesloten bij de NBBU. Onze vaktalenten zijn in het bezit van VCA en indien nodig NEN 3140.

SNA keurmerk: NEN 4400-1                                               

Het SNA-keurmerk is dé norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en gebaseerd op de nationale normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2. In dit keurmerk zijn financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een betrouwbaar uitzendbureau moet voldoen. Uitzendbureaus met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor u wordt beperkt.

NEN 4400-1 is de norm voor in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De norm stelt eisen aan bijvoorbeeld: personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie en sectorspecifieke CAO-naleving. De NEN 4400-1 norm zorgt ervoor dat het risico voor u op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties beperkt wordt.

Het actuele NEN 4400-1 certificaat van DIT en Larex Vakpersoneel B.V. is hier te downloaden via Stichting Normering Arbeid.

   

  ISO-9001:2008

  De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. U kunt er vanuit gaan dat DIT Personeel in staat is te voldoen aan uw eisen en de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement zoals procesmatige aanpak, systeembenadering en continue verbetering. Zo krijgt u de garantie voor hoogstaande kwaliteit.

   

  VCU certificaat

  VCU staat voor 'Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties’ en is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico's aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of industrie. Het certificaat geeft aan dat al onze vaktalenten goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden, de aard van het werk en de eventuele risicovolle situaties die zich kunnen voordoen. Wij voldoen aan belangrijke Arbowet- en regelgeving en worden periodiek onafhankelijk getoetst. Het certificaat leidt tot een afname van het verzuimpercentage en aantal ongevallen. DIT Personeel waarborgt de veiligheid van onze vaktalenten.

    

   NBBU 

   DIT Personeel is in het bezit van het NBBU certificaat. Dit betekent dat wij een betrouwbare, professioneel opererende onderneming zijn en volgens de wet- en regelgeving handelen.


   Doorzaam Keurmerk Leerwerkintermediair

   Doorzaam is de stichting, waar STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en STOOF (Stichting voor Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) zijn samen gegaan. De stiching heeft als doelstelling het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten door middel van een intergrale aanpak. Uitzendkrachten zijn duuzaam inzetbaar wanneer zij vitaal, met pelzier en vaardig hun werk doen en als zij naast het werk leren en zichzelf ontwikkelen zodat ze door kunenn stromen naar ander werk. DIT Personeel is in het bezit van een het keurmerk Leerwerkintermediair.

    

   5871zw   5939zw    LOGO SNA-FC-def-Czw   NBBUzw